Skip to content
Jan Yngwe
Jan Yngwe

Press release -

Årets Körledare 2015 Jan Yngwe

Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare 2015 på 50 000 kronor tilldelas Jan Yngwe, Göteborg. Stipendiet delades ut lördag 3 oktober 2015 på Malmö Rådhus i samband med festbanketten inom ramen för Nordisk Körledarkonferens.

Jan Yngwe har länge varit tongivande i det svenska och internationella körlivet, uppskattad inte minst för sin höga konstnärliga kvalitet och sitt varma engagemang för vår tids musik.
Han har i decennier inspirerat och noggrant fostrat generationer av körpedagoger, körledare, kyrkomusiker och musiklärare.
Han vill att musiken ses som en möjlighet och hjälp
för var människa till en mångdimensionell och fördjupad syn på tillvaron och livet.
Som han ofta säger:

”Körsång måste vara på riktigt, att det vi gör spelar roll, sätter avtryck”.

Läs om stipendiaterna och ladda ner pressbilder på https://www.mynewsdesk.com/se/gehrmans

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Press contacts

Gunnar Helgesson

Gunnar Helgesson

Marknadschef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12