Skip to content
Nordic Highlights No. 4 2019
Nordic Highlights No. 4 2019

News -

Nordic Highlights No. 4 2019

In Nordic Highlights No. 4 2019

  • Focus on the innovative composer and lyrical tenor Carl Unander-Scharin
  • Lotta Wennäkoski, who will be 50 in February, reflects on gender equality in the Finnish musical establishment.
  • Repertoire tips: Fresh concert starters
  • News, reviews, upcoming premieres, new publications and CD:s

Read the web-version of Nordic Highlights! Click on the sound- and video symbols in the magazine and you will hear the music referred to in the text. 

Related links

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB erbjuder sedan 1893 musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna.

Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.

Press contacts

Kristina Fryklöf

Kristina Fryklöf

Press contact Promotion- och kommunikationsansvarig Orkester- och kammarmusik 08-610 06 17

Related content