Follow Gehrmans Musikförlag

Årets Körledare 2014 Mats Nilsson

Press release   •   Oct 03, 2014 16:31 CEST

Mats Nilsson

Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium Årets Körledare 2014 på 50 000 kronor delades ut vid invigningen av Föreningen Sveriges Körledare Körledarkonvent i Visby den 3 oktober i samband med att Eric Ericson-dagen firades. Årets Körledare 2014 är Mats Nilsson, Stockholm

Motivering:

Årets körledare 2014, Mats Nilsson, är en person som aldrig gjort stort väsen av sig. Ändå har han under många år förmedlat körmusik på mycket hög nivå, inte bara på många håll i Sverige utan också runtom i världen. Han har lett egna körer och han har arbetat som instuderare åt flera av världens allra främsta dirigenter.

Årets körledare är och har varit en körlivets trogna tjänare. Han är känd för ett hängivet, engagerat, entusiasmerande och kunnigt dirigentskap. Hans insatser som körledare och pedagog är en gärning i läraren Eric Ericsons anda. Numera återfinns han själv som lärare på dennes tidigare institution, när han inte gästar någon kör utanför vårt land eller leder sin egen ensemble, Maria Magdalena Kammarkör.

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64.

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.